financieel Bijdragen

Vrije Baptistengemeente de Bron is een vereniging met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent onder meer dat u de mogelijkheid heeft om een schenking aan de Vrije Baptistengemeente de Bron fiscaal af te trekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Vanwege onze ANBI-status is de onderstaande informatie openbaar te bekijken op onze website.

- Algemene gegevens
- Samenstelling bestuur
- Doelstelling en visie
- Beleidsplan
- Beloningsbeleid
- Verslag activiteiten

- Voorgenomen besteding met toelichting

- Staat van baten en lasten

doneren/ Giften:

Uw financiële bijdrage kunt u belasting aftrekbaar overmaken naar

rekeningnummer: NL 43 RABO 0326 143 351 op naam van Vrije Baptisten Gemeente Sneek