onze bedieningen

Onze gemeente kent diverse bedieningen.

 

Met elkaar voeren wij ondersteunende taken uit om voor elkaar gemeente te kunnen zijn.

Baby- en Peutercreche

De baby’s en peuters kunnen voordat de dienst begint worden toevertrouwd aan de zorg van onze vrijwilligers. Je kunt je kind(eren) brengen in het lokaal dat aan de keuken grenst. 

Contactpersoon: Alie Goossen

Kidstime

Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar gaan na een paar liederen samen zingen naar hun eigen samenkomst. De zangleiding zal aangeven wanneer de kinderen daar naar toe kunnen gaan. 

Contactpersoon: Ina van der Woude

Gebed en informatie

Als je behoefte hebt aan gebed of je hebt vragen over het christelijke geloof of De Bron, dan kan je na de dienst terecht bij iemand met een Powerpointbadge, bij de gastentafel achterin de zaal. 

Contactpersoon (gastenwerk): Coby Koops

Huiskringen

Elke twee weken op dinsdagavond komen leden en gasten samen in huiselijke kring om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. We delen dagelijkse dingen en bidden met en voor elkaar. 

Contactpersoon: Anne van der Kooi

Koffie of thee na de dienst

Na afloop van de dienst bieden wij je graag een kop koffie of thee aan. We hopen dat je op deze manier kennis kunt maken met anderen. 

Contactpersoon: Jelle Witteveen

Zending

Ruim twee miljard mensen, verspreid over zesduizend volken, hebben nog niet over Jezus gehoord. Er zijn vaak nauwelijks kerken of christenen bij hen in de buurt. Hele landen, volken en stammen zijn nog niet bereikt met het Evangelie van Jezus Christus. De wens om onder alle bevolkingsgroepen volgelingen van Jezus maken en hen samenbrengen in missionaire gemeenten ondersteunen wij. Het gaat om het (financieel) ondersteunen van de zendelingen: familie Slot, familie Nugter en familie Diment.

 

Contactpersoon: Jack Leemburg
 

rsz_123.png