top of page

 DOELGROEPEN

Jeugd

 ONZE BEDIENINGEN

Onze gemeente kent diverse bedieningen.
 
Met elkaar voeren wij ondersteunende taken uit om samen gemeente te kunnen zijn.

Creche

 

 

De baby’s en peuters kunnen voordat de dienst begint worden toevertrouwd aan de zorg van onze vrijwilligers. Je kunt je kind(eren) brengen in het lokaal tegenover de ingang.

Crèche
Creche
KidsTime
Kidstime
Kidstime

Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar gaan nadat we in de dienst een paar liederen samen hebben gezongen naar hun eigen samenkomst. De zangleiding zal aangeven wanneer de kinderen daar naar toe kunnen gaan. 

Jeugd

We zien elkaar om de week op zaterdagavond. Op zo'n jeugdavond doen we spelletjes, praten we met elkaar, leren we over de Here God en wie Hij voor ons wil zijn. We gaan op kamp,

bezoeken de EO- Jongerendag en nog veeeeel meer :)

Nieuwsgierig? Je bent van harte welkom!

Leeftijd, voor tieners vanaf de eerste klas.

Jeugd
Jeugd
Gebed en informatie
Gebed en informatie
Gebed en informatie

Als je behoefte hebt aan gebed of je hebt vragen over het christelijke geloof of De Bron, dan kan je na de dienst terecht bij iemand met een Powerpointbadge, bij de gastentafel achterin de zaal. 

Huiskringen
Huiskringen

Elke twee weken op dinsdagavond komen leden en gasten samen in huiselijke kring om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. We delen dagelijkse dingen en bidden met en voor elkaar. 

Huiskringen
Koffie en thee
Koffie en thee
Koffie en thee

Voor en na de dienst bieden wij je graag een kop koffie of thee aan. We hopen dat je op deze manier kennis kunt maken met anderen. 

Zending
Zending

Ruim twee miljard mensen, verspreid over zesduizend volken, hebben nog niet over Jezus gehoord. Er zijn vaak nauwelijks kerken of christenen bij hen in de buurt. Hele landen, volken en stammen zijn nog niet bereikt met het Evangelie van Jezus Christus. De wens om onder alle bevolkingsgroepen volgelingen van Jezus maken en hen samenbrengen in missionaire gemeenten ondersteunen wij. Het gaat om het (financieel) ondersteunen van de zendelingen: familie Slot.

 


 

Zending

 ZENDINGSCOLLECTE

Iedere maand wordt er door de zendingscommissie een zendingsdoel gekozen.

Dit kan een ondersteuningsproject zijn voor de familie Slot, een collecte ter ondersteuning van lokale projecten of iets wat op dat moment waar ook ter wereld urgent is. Het doel van de collecte wordt tijdens de dienst onder de aandacht gebracht,

 

bottom of page